امروز: دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو

EFQM موردبررسی در شركت ایرالكو دسته: فنی و مهندسی
بازدید: 35 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 158

EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

 EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

فهرست مطالب

           عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : (كلیات و تاریخچه )

مقدمه..............................................................................................................   1

پیدایش آلومینیوم ...........................................................................................   1

تاریخچه تأسیس كارخانه تولید آلومینیوم ........................................................    6

كارگاه احیاء ....................................................................................................   9

كارگاه آند سازی ...........................................................................................  12

كارگاه ریخت ................................................................................................  14

كوره های یكنواخت كننده ...........................................................................   17

كنترل مرغوبیت ............................................................................................   18

آزمایشگاه ....................................................................................................  19

نگهداری و تعمیرات .....................................................................................  22

تأسیسات ......................................................................................................  22

یكسو كننده ( ركتی فایر) ................................................................................ 22

مركز پژوهش و خدمات مهندسی  ................................................................... 24

شركت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالكو) ........................................................... 26

بررسی واحد های كنترل موغوبیت در مجتمع ایرالكو ........................................ 27

كنترل آلودگی و فضای سبز .............................................................................. 29

      خلاصه ای از شركت در كنفرانس مربوط به مواد آستری ................................. 30

      موارد استفاده از كاتد ...................................................................................... 32

      انواع مختلف خمیر آستری ............................................................................. 33

                  مواد اولیه تولیدخمیرسردآستركاری ...............................................................  34

فصل دوم : (مبانی نظری)

               روشها و فلسفه كنترل فرایند آماری .................................................................  35

               نقش انحرافات تصادفی و با دلیل در تغییرپذیزی كیفیت ....................................  37

       اصول آماری نمودار كنترل ..............................................................................   39

               انتخاب حدود كنترل .......................................................................................   42

               حدود هشدار در نمودارهای كنترل ..................................................................   44

                زیر گروه های منطقی .....................................................................................   45

                خلاصه ای از قوانین حساس سازی نمودارهای كنترل ......................................   48

                سایر ابزار هفت گانة عالی ..............................................................................   51

                برگة كنترل ...................................................................................................   51

                نمودار پاراتو .................................................................................................   52

                نمودار علت و معلول ...................................................................................   52

                نمودار تمركز نقصها .....................................................................................   54

                نمودار پراكندگی .........................................................................................   55

              پیاده سازی SPC ...........................................................................................   56

        یك كاربرد SPC ..........................................................................................   64

        كاربرد غیر تولیدی كنترل فرایند آماری ........................................................   65

        نمودار های كنترل برای مشخصه های وصفی و مبانی EFQM .......... .............   73

فصل سوم : (بررسی وضع موجود)

                مقدمه ..........................................................................................................  103

                تاریخچه تدوین استانداردها ......................................................................... 104

        بخش های اصلی در نمودار های سازمانی ..................................................... 105

        تجزیه وتحلیل نمودار اصلی سازمانی (جدید) ................................................ 111

        تحلیل نمودار سازمانی جدید ........................................................................  121

فصل چهارم : (تجزیه و تحلیل وضع موجود)

           مقدمه ..........................................................................................................  124

        مسئولیت های و اختیارات رئیس واحد تشكیلات روشها ...............................   125

        تعریف پست ................................................................................................   128

        پنج الگوی كارسازی ...................................................................................   131

                         عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت در سال 81 ...............................................   134

                عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت در سال 82 ...............................................  136

        تعیین كیفیت ایرالكو ...................................................................................  138

فصل پنجم : (ارائه پیشنهادات )

                                      مقدمه ........................................................................................................  141

        مراحل اصلی نظام پیشنهادات ...................................................................... 144

                         ارائه پیشنهادات ..........................................................................................   144

        ارزیابی ....................................................................................................... 146

        ویژگی های یك سیستم موفق پیشنهادها .....................................................  150

                            روند تحولات ساختار تشكیلات ................................................................  151

        راهبرهایی برای آینده كشور .....................................................................152

     راهبرهایی برای آینده ساختار تشكیلات ..................................................... 152

                نتیجه گیری ............................................................................................... 154

        نظر كار آموز در مورد شركت ایرالكو .......................................................  155

                منابع .........................................................................................................158

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

خرید

برچسب ها : EFQMموردبررسی در شركت ایرالكو

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر